เช้านี้ท่านผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากคุณจันทณี ไชยพานิช , คุณจินต์จุฑา ไชยพานิช , คุณอัมพร มานะจิตต์ , คุณประทีป ไชยพานิช และคุณรักอรุณ ไชยพานิช เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป  ทางรพ.รู้สึกซาบซึ้งใจและขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี่ด้วย (13 มีค.62)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250