เช้าวันนี้ นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพ CR & DR และการป้องกันอันตรายจากรังสี ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่ายรังสีจังหวัดนครศรีฯ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี (22 มีค.62)

DSC07696

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250