คุณธรรมรัตน์ รัตนนาวินกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากคุณชินภัทร อินทมาส และมารดา เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล และขออุทิศผลบุญในการบริจาคครั้งนี้ไปถึงคุณปรีชา อินทมาส ผู้ล่วงลับไปแล้ว ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250