19 เมย. 62 นพ. ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับหออภิบาลโรคหัวใจ จาก พญ.ภัทริยา มาลัยศรี มูลค่า 60,000 บาท และคุณวัลยา มาลัยศรี มูลค่า 50,000 บาท โดยคุณกนกทิพย์ มาลัยศรี เป็นตัวแทนส่งมอบของบริจาค ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

DSC08054

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250