นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบเงินนักเรียน เคมีอุ๊ จากการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก 1,000 บาท และสถาบันกวดวิชาเคมีอุ๊ ร่วมสมทบทุน 9,000บาท เพื่อบริจาคให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย (10 พฤษภาคม 62)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250