ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 13 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mnst.go.th/mnst/images/pdf/Purchase/13062562.pdf

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250