วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นพ.สมพร สหจารุพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเป็นเลิศ "Excellent Sharing" ด้านโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250