วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดโครงการ “การฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี2562” เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขสามารถคัดกรองประเมินและให้การบำบัดฟื้นฟูเบื้องต้นตลอดจนส่งต่อเพื่อการบำบัดฟื้นฟูได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250