ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดกระจายลม ๔ ทิศทาง ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียูพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 รายละเอียดเพิ่มเติม

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250