เมื่อเร็วๆนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดไปยัง ณ สนามหน้าเมือง ในเวลา 17.30 น. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พศ. 2562 เพืิ่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย (28 พค. 62)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250