โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อ  วัสดุงานบ้าน จำนวน ๒ รายการ    ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

http://www.mnst.go.th/mnst/images/pdf/Purchase/chana17052562.pdf

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250