โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชขอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ที่คงทน ชุดเครื่องมือผ่าตัดชนิดไมโคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีตกลงราคา

ตามรายละเอียดที่แนบมา

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250