เช้าวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แถลงข่าวกิจกรรม Run For Charity Maharaj Nakhonsi งานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล วันมหิดลครั้งที่ 3 บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โดยมี 
- นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล 
- นายแพทย์เอกชัย ศิริพานิช
- นายแพทย์อนุวัตร์ รินทรวิฑูรย์
- ท่านจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญของชาวเมืองคอน ร่วมเชิญชวนบุคลากรและประชาชนให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย พร้อมทั้งสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้มีเวลาน้อย เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดี

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250