เช้าวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 หลังกิจกรรมวิ่งรักษ์สุขภาพ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช คณะเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และจิตอาสา อิ่มบุญไปด้วยกันโดยการพัฒนาภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ณ บริเวณลานหน้าพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250