วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นพ.บุญเลิศ เลิศศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO conference ชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นพ.ยงยศ ธรรมวุธ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250