โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กองทัพภาคที่๔ ดำเนินตามนโยบายจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตัดแต่งต้นไม้ ในเขตบ้านพักโรงพยาบาล โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพล จำนวน ๕๐ นาย (๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250