นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ดำเนินตามนโยบายจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคุมป้องกันไข้เลือดออก  ณ สวนสุขภาพบ้านม่วง (4 ธันวาคม 2562)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250