วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายแพทย์สมพร สหจารุพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO conference) เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250