โรคเกาต์ ความเจ็บปวดที่เลี่ยงได้ (Gout)

Written by Super User Hits: 2048

kao  

โรคเกาต์

หมายถึง โรคข้ออักเสบจ