ด้านโรคไต ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย

Written by Super User Hits: 402

กฤษณะ อักษรนิตย์  หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ  แผนกศัลยกรรม  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

กมล โฆษิตรังสิกุล, เฉลิมพล ณ เพ็ชรวิจารณ์ พบ.,วว.อายุรศาสตร์โรคไต    กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

วงศกร บุญกาญจน์ พบ.,วว. อายุรศาสตร์โรคไต   กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

อุไรวรรณ พานทอง พย.ม.    โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช