Download
 Webboard
 

เรื่อง : รับสมัครนักวิชาการศึกษา วันที่ประกาศ  วันอังคาร 28 พ.ค. 2556

 
(รายละเอียด)
   
 
รับสมัครนักวิชาการศึกษา
วันอังคาร 28 พ.ค. 2556


ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
 
     
 
ไฟล์แนบ :  Academic.pdf