ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
  หน้าแรก
  แนะนำหน่วยงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
  ดาวน์โหลด
  ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  แนะนำหน่วยงาน
 

  เมนูหน่วยงาน :แนะนำหน่วยงาน

รายละเอียด :

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

  • เป็นศูนย์รับแจ้งความจำนงในการบริจาคอวัยวะ จากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่
  • เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิตจากสมองตาย ซึ่งญาติมีความประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะกับสภากาชาดไทย
  • เป็นศูนย์ข้อมูล บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะแก่วงการแพทย์และสาธารณชนโดยทั่วไป

                                                            

     มีคนจำนวนไม่น้อย ที่ต้องการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่

   ในชีวิตสักครั้ง โดยกำลังมองหาโอกาสพิเศษนั้นอยู่

    และใครจะรู้ ? ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน

        เราเชื่อว่า... ไม่มีใครคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตได้    เพราะความแน่นอนบางทีอาจจะเป็นความไม่แน่นอน  วันหนึ่งข้างหน้า...คุณอาจจะเป็นผู้แสดงความขอบคุณในฐานะผู้รับอวัยวะเพื่อต่อชีวิตของคุณเองหรือผู้ใกล้ชิด   หรือ...คุณอาจจะเป็นผู้ให้อวัยวะเพื่อช่วยต่อเติมความหวังให้กับคนอื่น ๆ  

       แต่น้ำใจจากการเสียสละในวันนี้จะสามารถสร้างรอยยิ้ม

ที่สดใสและรับคำขอบคุณจากคนอีกมากมาย ด้วยการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ   เพียงตั้งใจอยากจะให้ก็เป็นสุขใจเหลือคณานับ

 

ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ

  •  การบริจาคอวัยวะ คือ  การให้อวัยวะเป็นทานโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ เพื่อนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่อวัยวะเสื่อมสภาพและไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้    ถือเป็น “ของขวัญแห่งชีวิต ”

       

 การบริจาคอวัยวะ มี 2 ประเภท

            1.  การบริจาคขณะที่มีชีวิต  อวัยวะที่บริจาคได้ คือ ไต 1 ข้าง  กรณีนี้

ผู้บริจาคและผู้รับต้องเป็นญาติโดยสายเลือดหรือสามี-ภรรยากันเท่านั้น

            2.  บริจาคเมื่อเสียชีวิตแล้ว  อวัยวะที่บริจาคได้ คือ หัวใจ ตับ ปอด ไต

ตับอ่อน ฯลฯ  กรณีนี้ผู้บริจาคต้องเสียชีวิตจากสมองตาย

 

   •  การปลูกถ่ายอวัยวะ  คือ การผ่าตัดนำอวัยวะใหม่เปลี่ยนแทนอวัยวะเดิมที่เสื่อมสภาพ จนไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้   เป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วย

ในระยะสุดท้ายให้กลับมามีชีวิตใหม่ ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   เพื่อประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมต่อไป

 

    •  สมองตาย คือ ภาวะที่แกนสมองถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิงและถาวร  ถึงแม้จะกระตุ้นด้วยวิธีใด ๆ ก็จะไม่ตอบสนอง ไม่มีการไอ จาม ไม่สามารถหายใจได้เอง แม้จะใช้เครื่องช่วยหายใจหรือยากระตุ้นใด ๆ

ก็ไม่สามารถเยียวยารักษาให้กลับฟื้นคืนชีวิตได้อีก    ถือได้ว่าผู้นั้นเสียชีวิตแล้ว

     ภาวะสมองตาย อาจเกิดได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

       1.  การบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง                

       2.  เลือดออกในช่องสมอง                                                

       3.  เส้นเลือดแตกในเนื้อสมอง

       4.  เนื้องอกของสมอง    

          การที่อวัยวะของผู้ป่วยสมองตายยังทำงานอยู่ได้ เนื่องจากการใส่เครื่องช่วยหายใจไว้ ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจน หัวใจก็สามารถสูบฉีดเลือดได้ 

โดยอาจจะต้องได้รับยากระตุ้นหัวใจร่วมด้วย  อวัยวะที่สามารถบริจาคได้   ได้แก่  หัวใจ ตับ ปอด ไต ตับอ่อน ฯลฯ  ต้องอยู่ในสภาพเหมาะสมและอาจอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะบริจาคอวัยวะ

   1.  ผู้บริจาคอวัยวะควรมีอายุไม่เกิน 60 ปี

   2.  เสียชีวิตจากภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่าง ๆ

   3.  ปราศจากโรคติดเชื้อและโรคมะเร็ง

   4.  ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวานและพิษ 
          สุราเรื้อรัง

   5.  อวัยวะที่จะไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี ปราศจากโรคที่ถ่ายทอดทางการ
         ปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น
โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี   ไวรัสเอดส์

 

การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ

                เป็นการบอกเจตนารมณ์ของบุคคลนั้น ๆ ว่า มีความประสงค์บริจาคอวัยวะของตนเองภายหลังจากเสียชีวิตแล้ว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ      การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะขณะมีชีวิตอยู่ไม่ต้องตรวจร่างกาย แต่จะตรวจเมื่อผู้นั้นอยู่ในภาวะสมองตายแล้ว เพื่อประเมินสภาพการทำงานของอวัยวะว่าเหมาะสมสำหรับนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยอื่นหรือไม่

แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ที่..

       • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช    
                (บริเวณไอซียู 1)

       • โทร. (075) 340250 ต่อ1039

                ในวันและเวลาราชการ                        

 

 

   

 

                                                                                                                         

“ความดีที่ไม่สิ้นสุด

คือ การอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ”

 

                    

 

   คำถามประจำ
Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna