ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

 

เรื่อง : ชวนบริจาคอวัยวะ ถวายราชกุศล วันที่ประกาศ  วันพฤหัสบดี 8 ก.ค. 2553

 
(รายละเอียด)
   
 
ชวนบริจาคอวัยวะ ถวายราชกุศล
วันพฤหัสบดี 8 ก.ค. 2553


ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ขอเชิญชวนผู้สนใจ

 
     
 
ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ