กลุ่มงานจิตเวช

  กลุ่มงานจิตเวช
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  อัตรากำลัง
  ตารางออก OPD คลินิกจิตเวช
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  อัตรากำลัง
 

  เมนูหน่วยงาน :อัตรากำลัง

รายละเอียด :

จิตแพทย์ 3  คน

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 1 คน

พยาบาลวิชาชีพ  4  คน

นักจิตวิทยาคลินิก  1  คน

นักจิตวิทยา   1  คน

ธุรการ 1  คน

 

   จิตแพทย์
   พยาบาลวิชาชีพ
   นักจิตวิทยา
   ธุระการ
Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.13