ฉบับที่    ฉบับประจำเดือนเรื่อง
ตุลาคม 2562 Poractant alfa (CUROSURF®)
พฤศจิกายน 2562 รายการยาเข้า/ตัดออกจากบัญชี รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช ปี 2562
ธันวาคม 2562 Pre-medication Amphotericin B injection
มกราคม 2563 การบริหาร Thiopental อย่างปลอดภัย