ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชุมวิชาการ

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุ เขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2...วันศุกร์ 22 ก.ค. 2559

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ic update 24-25 พ.ค.59...วันพุธ 1 มิ.ย. 2559

 วิธีการปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วย Severe sepsis and Septic shock เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ...วันพุธ 14 ต.ค. 2558

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ IC Update 2015...วันพฤหัสบดี 16 ก.ค. 2558

 Trauma Care : Assessment and Management...วันศุกร์ 18 ก.ค. 2557

 การประชุมวิชาการสัญจรสู่ผู้ปฏิบัติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557...วันพุธ 9 ก.ค. 2557

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันอังคาร 29 พ.ย. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันพฤหัสบดี 17 พ.ย. 2559

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...วันพฤหัสบดี 3 พ.ย. 2559

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันอังคาร 1 พ.ย. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว...วันพุธ 21 ก.ย. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...วันอังคาร 13 ก.ย. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันพุธ 31 ส.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวินิจฉัยและรักษาฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันพฤหัสบดี 8 ธ.ค. 2559

 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 39 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันอังคาร 6 ธ.ค. 2559

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันพฤหัสบดี 1 ธ.ค. 2559

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย...วันพฤหัสบดี 1 ธ.ค. 2559

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย...วันพุธ 30 พ.ย. 2559

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ Syring pump ด้วยวิธีตกลงราคา...วันอังคาร 29 พ.ย. 2559

 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา...วันพฤหัสบดี 24 พ.ย. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. พร้อมด้วยทีมหมอครอบครัวรพ.มหาราชนครศรีฯ และทีมหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านหนองบัว ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่ได้รับผลประทบจากสภาวะน้ำท่วม ณ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีฯ วันที่ 6 ธันวาคม 2559
ว่าที่ร้อยตรีฉลอง ทองแผ่ ที่ปรึกษาเลขาสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เยี่ยมให้กำลังใจในภาวะน้ำท่วม ณ รพ.มหาราชนครศรีฯ โดยมีนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. รายงานสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 5 ธันวาคม 2559
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. และนพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการ เยี่ยมให้กำลังใจ ประชาชนผู้บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหน้าธนาคารเลือด รพ.มหาราชนครศรีฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2559
"ทำดีเพื่อพ่อ" 5 ธันวาคม 2559 โดย บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท บริจาคข้าวสาร 5 ตัน ให้กับผู้ป่วยและญาติที่มารักษาที่รพ. และมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการรพ. โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2559
เช้าวันนี้ (5 ธันวาคม 2559) นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ., นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย ,พญ.ปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม และทีมปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ออกตรวจรักษาพระสงฆ์โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรม ปี 59/60 ที่อาพาสจากฝนตกต่อเนื่อง ณ วัดโรงเหล็ก ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีฯ 4 ธันวาคม 2559
รพ.มหาราชนครศรีฯ จัดงาน 9 กิจกรรม 9 ความดีเพื่อพ่อ ในพิธีประกอบด้วย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ กล่าวนำปฏิญาณตนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ยืนถวายความอาลัย 89 วินาที ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นิทรรศการหลักการทรงงาน 23 ข้อของพระราชา ภาพพระกรณียกิจเสด็จรพ.นครศรีธรรมราช และกิจกรรม “ต้นไม้แห่งความดี” โดยให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ เขียนคำปฏิญาณการทำความดีเพื่อถวายความตั้งใจและความคิดที่จะกระทำความดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา วันที่ 2 ธันวาคม 2559
เช้าวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2559) นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ป่วยและญาติที่มาพักการรักษาในตึกผู้ป่วยในของรพ.ได้ร่วมกันตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th