ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชุมวิชาการ

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุ เขตสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2...วันศุกร์ 22 ก.ค. 2559

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ic update 24-25 พ.ค.59...วันพุธ 1 มิ.ย. 2559

 วิธีการปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วย Severe sepsis and Septic shock เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ...วันพุธ 14 ต.ค. 2558

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ IC Update 2015...วันพฤหัสบดี 16 ก.ค. 2558

 Trauma Care : Assessment and Management...วันศุกร์ 18 ก.ค. 2557

 การประชุมวิชาการสัญจรสู่ผู้ปฏิบัติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557...วันพุธ 9 ก.ค. 2557

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว...วันพุธ 21 ก.ย. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...วันอังคาร 13 ก.ย. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันพุธ 31 ส.ค. 2559

 รับย้าย รับโอน ข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ...วันศุกร์ 26 ส.ค. 2559

 เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว เป็นวันที่ 29 สิงหาคม 2559...วันพฤหัสบดี 25 ส.ค. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันอังคาร 23 ส.ค. 2559

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันจันทร์ 22 ส.ค. 2559

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟหัตถการ โดยวิธีตกลงราคา...วันพฤหัสบดี 13 ต.ค. 2559

 ประกาศราคากลางซื้อชุด Control Board driver ของเครื่อง Portable ...วันอังคาร 11 ต.ค. 2559

 ประกาศราคากลางซื้อหัวตรวจเครื่องอัลตราซาวด์...วันอังคาร 11 ต.ค. 2559

 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเครื่องกรองน้ำไตเทียม จำนวน 1 งาน...วันพฤหัสบดี 6 ต.ค. 2559

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันพฤหัสบดี 6 ต.ค. 2559

 ประกาศประกวดราคาซื้อยา Epoetin alfa 5000 iu inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันพุธ 5 ต.ค. 2559

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ...วันศุกร์ 23 ก.ย. 2559

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการรพ.ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาท ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง EMT 115 ชม. รุ่นที่ 2
วันนี้(19 ต.ค.59) เวลา 06.30 น. ที่ถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 7 วัน(สัตมวาร) การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18 ตุลาคม 2559 เวลา 06.30น.นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมกับข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานวัดพระบรมมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ ลงนามน้อมเกล้าถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
เช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข , คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 11 และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมเดินออกกำลังกาย และทำบุญตักบาตร ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 6 ตุลาคม 2559 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร ของ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ และนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. กล่าวรายงาน การเปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจรของรพ. เพื่อลดปัญหารอคอยและการเสียชีวิต มีการบริการเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจในชุมชน ให้เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ผ่าตัดหัวใจแบบเปิด เปลี่ยนลิ้นหัวใจและปิดรูรั่วผนังหัวใจสำเร็จแล้ว 20 ราย ประกอบด้วยการทำท
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ และคณะเจ้าหน้าที่ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง คนคุณภาพที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลฯ มาเป็นระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน 29 วัน และขอให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการยิ่งๆ ขึ้นไป
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีการประชุมทางไกล ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อมอบนโยบายเรื่องการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th