ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.บริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท...วันอังคาร 17 ต.ค. 2560

สนง.โครงการเด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE จัดประกวดนวัตกรรม CLEAN TOOTH GOOD KITS...วันอังคาร 17 ต.ค. 2560

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ 31 สค.60...วันพฤหัสบดี 12 ต.ค. 2560

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน สิงหาคม 60...วันพฤหัสบดี 12 ต.ค. 2560

งบทดลองระบบ GFMISประจำเดือน สิงหาคม 60 ...วันพฤหัสบดี 12 ต.ค. 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม...วันพุธ 4 ต.ค. 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและะการเกษียนหนังสือ...วันพุธ 4 ต.ค. 2560

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...วันอังคาร 26 ก.ย. 2560

 ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ เป็นวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น....วันจันทร์ 25 ก.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ...วันศุกร์ 22 ก.ย. 2560

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 22 ก.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันพุธ 13 ก.ย. 2560

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ...วันศุกร์ 8 ก.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 8 ก.ย. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...วันศุกร์ 20 ต.ค. 2560

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ...วันศุกร์ 20 ต.ค. 2560

 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันศุกร์ 20 ต.ค. 2560

 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ...วันศุกร์ 20 ต.ค. 2560

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันศุกร์ 20 ต.ค. 2560

 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันศุกร์ 20 ต.ค. 2560

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (สถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น แล...วันพฤหัสบดี 19 ต.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุมงานกุมารเวชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการฝึกซ้อมการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น การใช้ AED และมีการมีประเมินผลการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมี นพ.วัันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ดูแลอย่างใกล้ชิด
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพสู่การปฏิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ด จังหวัดนครศรีธรรมราช
เช้าวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ : นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมประดับดาวเรืองบริเวณด้านหลังโรงพยาบาล ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับดวงตาจากผู้บริจาค ส่งศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โดยมี นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนขอบคุณ และอนุโมทนาบุญขอให้กุศลบุญที่ผู้บริจาคได้กระทำครั้งนี้ ส่งผลให้ได้เกิดในภพภูมิที่ดีด้วยเทอญ สาธุ
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณปาลิกา จึงไพศาล และคณะ บริจาคเงินสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 10 ตุลาคม 2560
นายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวรับมอบแสดงความขอบคุณ ขออนุโมทนา สาธุ กับผู้บริจาคดวงตานับเป็นการให้และเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ของชีวิต เป็นการมอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์เพราะทำให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่ ได้มองเห็นคนที่รักและได้อยู่ดูแลครอบครัว ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปขออนุโมทนาบุญในคครั้งนี้ วันที่ 9 ตุลาคม 2560
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับ หจก.ศิวกรกระจกรถยนต์ (สำนักงานใหญ่) และบริษัทดอนเมืองเซฟตี้กลาสจำกัด บริจาคเครื่อง Infusion Pump จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท ให้กับตึกผู้ป่วยพิเศษ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณพวงรัตน์ รัตนพฤกษ์ขจร และลูกหลาน บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th