ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561...วันพฤหัสบดี 15 มี.ค. 2561

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันจันทร์ 12 มี.ค. 2561

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลายหลักสูตร...วันศุกร์ 2 มี.ค. 2561

แพทยสภา ขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรื่องเล่าทางการแพทย์ "รักนะจึงบอก ปีที่ 3"...วันศุกร์ 2 มี.ค. 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...วันศุกร์ 2 มี.ค. 2561

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)...วันศุกร์ 2 มี.ค. 2561

คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน...วันจันทร์ 26 ก.พ. 2561

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันพฤหัสบดี 15 มี.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว...วันอังคาร 13 มี.ค. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)...วันอังคาร 13 มี.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันศุกร์ 9 มี.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันจันทร์ 26 ก.พ. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 23 ก.พ. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันพุธ 21 ก.พ. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศราคากลางยา Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 660x30 tab...วันพฤหัสบดี 15 มี.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องมือเจาะกะโหลกความเร็วสูง 1 ชุด...วันพุธ 14 มี.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...วันพุธ 14 มี.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 3 รายการ...วันพุธ 14 มี.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer) ...วันพุธ 14 มี.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ โคมไฟผ่าตัดขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ...วันอังคาร 13 มี.ค. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันจันทร์ 12 มี.ค. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเงิน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจิตเวช
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีการสนับสนุนนโยบายบูรณาการการมีส่วนร่วมบริการสาธารณะ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดภาระของผู้ปกครอง เห็นคุณค่าของการทำงาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2561 เรื่อง Review in Internal Medicine โดยมีนายแพทย์คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการผ่ายการแพทย์เป็นประธานเปิดประชุม วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิค รพ.มหาราชนครศรีฯ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้สนับสนุนกำลังพลจาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยในการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ เจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง (วันที่ 7 มีนาคม 2561)
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ในความอนุเคราะห์กำลังพล ช่วยในการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และทีมผู้บริหารร่วมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลและ เจ้าหน้าที่ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง (วันที่ 8 มีนาคม 2561)
เมื่อวันที่ 8 มีค.61 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองคูพาย เทศบาลนครศรีธรรมราช ระยะความยาว 440 เมตร โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ
วันนี้ 8 มีค.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 16 ทุนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 9 ทุน และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 ทุน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมบารมี
วันที่ 7 มีนาคม 2561 มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โดยท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นประธานฯ นำคณะเดินทางตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ บ้านหัวคลองแหลม อำเภอ หัวไทย จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ สสจ.นครศรีฯ , นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ ร่วมให้การต้อนรับ
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ร่วมแรงแข็งขัน เจ้าหน้าที่เร่งช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์สู่ที่ทำการใหม่ และขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจาก ตึกอุบัติเหตุ ย้ายไปทำการที่ตึกทันตกรรม หน้าสหกรณ์ร้านค้า ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่จะมารับบริการตรวจห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้ารับบริการ
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th