ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560...วันจันทร์ 15 ม.ค. 2561

สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิคหมอครอบครัว จัดอบรมหลักสูตร เวชศาสตร์ครอบครัว...วันพฤหัสบดี 28 ธ.ค. 2560

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม...วันจันทร์ 25 ธ.ค. 2560

สำนักงานมูลนิธิอุทัย สุดสุข ขอเชิญร่วมโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย สัญจร และใช้สถานที่จัดอบรม...วันจันทร์ 25 ธ.ค. 2560

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560...วันศุกร์ 15 ธ.ค. 2560

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหลายหลักสูตร...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดกลุ่มสาขาวิชา พ.ศ.2560...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันอังคาร 16 ม.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ...วันจันทร์ 15 ม.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันศุกร์ 29 ธ.ค. 2560

 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและเจ้าพนักงานเวชสถิติ...วันพฤหัสบดี 28 ธ.ค. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันพุธ 27 ธ.ค. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)...วันพุธ 20 ธ.ค. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 15 ธ.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง (Permanent Instrument) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพา...วันศุกร์ 19 ม.ค. 2561

 ประกาศราคากลางซื้อยา Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 660 x 30 tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...วันศุกร์ 19 ม.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...วันพฤหัสบดี 18 ม.ค. 2561

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561...วันอังคาร 16 ม.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...วันจันทร์ 15 ม.ค. 2561

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding...วันศุกร์ 12 ม.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Stabilizer) จำนวน 6 เครื่อง ...วันพฤหัสบดี 11 ม.ค. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุมงานกุมารเวชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
วันที่18-19 มกราคม 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยศูนย์คุณภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "Comprehensive HA..look for HA" ล้วงลึกการพัฒนาคุณภาพ เรียนรู้มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพที่มีการปรับปรุง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ และน.ท.หญิงภัคภร โลจนะวงศกร ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร
วันที่17 มกราคม 2561 กลุ่มการเวชกรรมฟื้นฟู งานแพทย์แผนไทย และ แพทย์ทางเลือก จัดประชุมสัมมนาเรื่อง การบูรณาการดูแลมารดาหลังคลอดสู่บริการโดยเพิ่มสหวิชาชีพ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมการประชุม 45 คน ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 303
วันนี้ แพทย์หญิง จันทร์จิรา ก๋งอุบล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันทางการเงิน ซึ่งมาให้บริการที่คลินิกสุขภาพทางการเงิน ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ที่เปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน จะมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันทางการเงินต่างๆ มาร่วมให้คำปรึกษาด้วย 19 มค.61
เมื่อ 17 มกราคา 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมผู้บริหารได้ออกเยี่ยมสำรวจหน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่กุมารเวชกรรม 2,ศัลยกรรมชาย 1 และพัสดุในกิจกรรม Quality Round ที่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อสนับสนุนงานคุณภาพของโรงพยาบบาล
วันนี้ นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช 15 มค.61
วันที่ 15 มกราคม 2561 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มอบของที่ระลึกในโอกาสวันปีใหม่ ให้แก่อาจารย์สปาย ซึ่งเป็นจิตอาสาบรรเลงเปียโนให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเป็นประจำทุกวันศุกร์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วันที่ 12 มกราคม 2561 ดร.วรรณภา ประทุมโทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช และคณะตัวแทนจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชได้มอบของกระเช้าของขวัญให้แก่นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 12 มกราคม 2561 คุณปีดา อ่อนสีทอง หัวหน้าธนาคารเลือด และ แพทย์หญิง พรรษพร อ่อนศรีทอง ได้มอบของขวัญให้แก่นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th