ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2561...วันศุกร์ 14 ก.ย. 2561

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม...วันพฤหัสบดี 6 ก.ย. 2561

คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเขียนรายงานการประชุม"...วันศุกร์ 24 ส.ค. 2561

สนง.ยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการสรรหา "กุลบุตรและกุลธิดากาชาด" 2561...วันศุกร์ 24 ส.ค. 2561

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561...วันพุธ 15 ส.ค. 2561

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)...วันพฤหัสบดี 9 ส.ค. 2561

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง...วันพฤหัสบดี 9 ส.ค. 2561

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ:พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง...วันอังคาร 31 ก.ค. 2561

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ...วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...วันพฤหัสบดี 20 ก.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)...วันศุกร์ 31 ส.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...วันพุธ 29 ส.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันจันทร์ 27 ส.ค. 2561

 ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...วันศุกร์ 17 ส.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันศุกร์ 17 ส.ค. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...วันพฤหัสบดี 16 ส.ค. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส...วันพุธ 26 ก.ย. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวด...วันพุธ 26 ก.ย. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดรา...วันอังคาร 25 ก.ย. 2561

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องไตเทียม จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...วันอังคาร 25 ก.ย. 2561

 ประกาศราคาดลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 62 เครื่อง...วันอังคาร 25 ก.ย. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องไตเทียม จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...วันอังคาร 25 ก.ย. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยนรีเวช จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...วันจันทร์ 24 ก.ย. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเงิน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจิตเวช
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
ขอขอบพระคุณ คุณจุรี นาคสุวรรณ บริจาคเงิน 300,000 บาท ให้แก่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยนพ. วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง
นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ณ อาคารผู้ป่วยนอก(วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑)
บรรยากาศการมอบภาพประทับใจในกิจกรรมถอดบทเรียนประจำปี 2561 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.คณะกรรมการจัดการความรู้ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 21 กันยายน 2561
คณะกรรมการจัดการความรู้ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมถอดบทเรียนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรการถ่ายทอดความรู้ของผู้เกษียณอายุราชการ นำความรู้สู่คนรุ่นหลังเป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็น "โรงพยาบาลของคนคอน โรงพยาบาลเพื่อชาวใต้" ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีโอกาสต้อนรับ คณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาสุขภาพช่องปาก ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมทันตแพทย์ระดับหลังปริญญา และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาสุขภาพช่องปาก โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและหัวหน้าทีมงานทันตกรรมให้การต้อนรับ (17 กันยายน 2561)
คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุม Ethic is day เพื่อยกย่องเชิดชู พยาบาลต้นแบบ จริยธรรม ทางการพยาบาล โดย นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร ชั้น5 อาคารเฉลิมพระบารมี (13 กันยายน 2561)
นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบบริจาคเครื่องฟอกไตเทียม จาก หจก. ลิ้ม จี่ เซ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บริเวณหน่วยไตเทียม ศูนย์บำบัดทดแทนไต ทาง รพ.ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย.
วันนี้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันแถลงข่าว กิจกรรม Run For Charity Maharaj Nakhonsi งานเดินวิ่งเพื่อการกุศล วันมหิดลครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรและประชาชน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนก งานผู้ป่วยนอก 11กย.61
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th