รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 7 มกราคม 2562 นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบะ VDO conference โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้ฝากความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ติดตามความเสียหายของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ทั้งด้านร่างกาย และดูแลจิตใจให้กับประชาชน

     
 
วันที่ 7 มกราคม 2562 นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบะ VDO conference โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้ฝากความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ติดตามความเสียหายของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ทั้งด้านร่างกาย และดูแลจิตใจให้กับประชาชน  
SlideShow