รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 11 มกราคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ออกให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก โดยมี นพ.สนทรรศน์ วัชนะประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม นำทีมแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ร่วมกับทีม รพ.สต.วัดมุขธารา และ อสม. - ให้บริการตรวจโรคทั่วไป 84 รายจากการประเมินภาวะสุขภาพจิตหลังประสบวาตภัย พบ มีปัญหาสุขภาพจิตเสี่ยงซึมเศร้า 13 ราย (ติดตามอาการ) - แจกยาชุดน้ำท่วม 100 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 300 ตลับ คลอรีน 50 ราย และ โลชั่นกันยุง 50 ราย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหลังน้ำลดกับผู้มารับบริการ - หลังจากนั้น ได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย - เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ขาดยา จำนวน 3 ราย ณ ศูนย์ประสานงานบ้านคลองขุด ม.6 ต.ปากนคร อ.เมือง

     
 
วันที่ 11 มกราคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ออกให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก โดยมี นพ.สนทรรศน์ วัชนะประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม นำทีมแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ร่วมกับทีม รพ.สต.วัดมุขธารา และ อสม. - ให้บริการตรวจโรคทั่วไป 84 รายจากการประเมินภาวะสุขภาพจิตหลังประสบวาตภัย พบ มีปัญหาสุขภาพจิตเสี่ยงซึมเศร้า 13 ราย (ติดตามอาการ) - แจกยาชุดน้ำท่วม 100 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 300 ตลับ คลอรีน 50 ราย และ โลชั่นกันยุง 50 ราย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหลังน้ำลดกับผู้มารับบริการ - หลังจากนั้น ได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย - เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ขาดยา จำนวน 3 ราย ณ ศูนย์ประสานงานบ้านคลองขุด ม.6 ต.ปากนคร อ.เมือง  
SlideShow