รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 คุณจำปี วิศาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำปี 2561 เพื่อทบทวนความรู้ทั้งด้านความเสี่ยง การสื่อสาร การควบคุมโรค ให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

     
 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 คุณจำปี วิศาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูวิชาการผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำปี 2561 เพื่อทบทวนความรู้ทั้งด้านความเสี่ยง การสื่อสาร การควบคุมโรค ให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร  
SlideShow