รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : เก็บภาพบรรยายกาศการออกกำลังกายตอนเช้าตรู๋ นำโดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐ์สิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 คณะผู้บริหารกรมการแพทย์-เขตสุขภาพที่ 11 ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช หลังจากออกกำลังกายมีการทำบุญตักบาตรพระภิกษสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

     
 
เก็บภาพบรรยายกาศการออกกำลังกายตอนเช้าตรู๋ นำโดย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐ์สิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 คณะผู้บริหารกรมการแพทย์-เขตสุขภาพที่ 11 ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช หลังจากออกกำลังกายมีการทำบุญตักบาตรพระภิกษสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล  
SlideShow