รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : 9 กค.61 หลังการประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์แบบเข้มข้นกันแล้ว ช่วงเย็นได้มีฟุตซอลและแชร์บอลกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรมการแพทย์และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 งานนี้ผ่อนคลายและเรียกเหงื่อกันได้เต็มๆ

     
 
9 กค.61 หลังการประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์แบบเข้มข้นกันแล้ว ช่วงเย็นได้มีฟุตซอลและแชร์บอลกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรมการแพทย์และสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 งานนี้ผ่อนคลายและเรียกเหงื่อกันได้เต็มๆ  
SlideShow