รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รับมอบเงินบริจาค 300,000 บาทและเครื่องมือแพทย์ จากคุณพจมาน บัณฑิตมหากุล และครอบครัว บริษัทเทพนครการแว่น ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (30 ตุลาคม 2561)

     
 
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รับมอบเงินบริจาค 300,000 บาทและเครื่องมือแพทย์ จากคุณพจมาน บัณฑิตมหากุล และครอบครัว บริษัทเทพนครการแว่น ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (30 ตุลาคม 2561)  
SlideShow