รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ กับ บริษัทโรงแรมทวินโลตัส จำกัด ที่ได้นำเงินจากการบริการอาหารเจของทางโรงแรมทวินโลตัส จำนวน 42,701 บาท บริจาคกับให้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้คะ ( 1 พฤศจิกายน 2561 )

     
 
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ กับ บริษัทโรงแรมทวินโลตัส จำกัด ที่ได้นำเงินจากการบริการอาหารเจของทางโรงแรมทวินโลตัส จำนวน 42,701 บาท บริจาคกับให้ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้คะ ( 1 พฤศจิกายน 2561 )   
SlideShow