รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : บรรยากาศหลังเลิกงาน วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กับการเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ นำทีมโดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำคณะเจ้าหน้าที่เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง และเป็นต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ท่ามกลางบรรยากาศแสนร่มรื่น ณ สวนสุขภาพบ้านม่วง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

     
 
บรรยากาศหลังเลิกงาน วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กับการเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ นำทีมโดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ. นำคณะเจ้าหน้าที่เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง และเป็นต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ท่ามกลางบรรยากาศแสนร่มรื่น ณ สวนสุขภาพบ้านม่วง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  
SlideShow