รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : ขอขอบพระคุณ คุณอุ่นจิต เจริญโต และ คุณธนวัฒน์ ลีละพันธุ ที่มอบเครื่องปรับอากาศ ให้กับห้องตรวจโรคหัวใจและโรคไต รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รับมอบ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ( 2 พย.61 )

     
 
ขอขอบพระคุณ คุณอุ่นจิต เจริญโต และ คุณธนวัฒน์ ลีละพันธุ ที่มอบเครื่องปรับอากาศ ให้กับห้องตรวจโรคหัวใจและโรคไต รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รับมอบ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง ( 2 พย.61 )  
SlideShow