รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณจุฬาลักษณ์ วศิทธภาภัทร ร้านกาแฟ khonnect สาขา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.บุญเลิศ เลิศศุภกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ (6 พย.61)

     
 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คุณจุฬาลักษณ์ วศิทธภาภัทร ร้านกาแฟ khonnect สาขา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.บุญเลิศ เลิศศุภกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแผนงาน เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ (6 พย.61)  
SlideShow