รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รับมอบเงินรายได้จากการจัดงานเดินวิ่งวันมหิดล ครั้งที่2 จาก นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ ประธานคณะกรรมการประสานงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ (8 พย.61)

     
 
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รับมอบเงินรายได้จากการจัดงานเดินวิ่งวันมหิดล ครั้งที่2 จาก นพ.ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ ประธานคณะกรรมการประสานงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ (8 พย.61)  
SlideShow