รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมผู้บริหารได้ออกเยี่ยมสำรวจหน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่ แผนกซักฟอก,โรงพักขยะ,บำบัดน้ำเสีย,ER,โรงไฟฟ้า และประปา ในกิจกรรม Quality round ที่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อสนับสนุนงานคุณภาพของโรงพยาบาล (7-8 พฤศจิกายน 2561)

     
 
นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมผู้บริหารได้ออกเยี่ยมสำรวจหน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่ แผนกซักฟอก,โรงพักขยะ,บำบัดน้ำเสีย,ER,โรงไฟฟ้า และประปา ในกิจกรรม Quality round ที่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อสนับสนุนงานคุณภาพของโรงพยาบาล (7-8 พฤศจิกายน 2561)  
SlideShow