รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : กิจกรรมหลังการเดิน-วิ่งรักษ์สุขภาพ ของชาว รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และผู้มีจิตสาธารณะร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

     
 
กิจกรรมหลังการเดิน-วิ่งรักษ์สุขภาพ ของชาว รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และผู้มีจิตสาธารณะร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561  
SlideShow