รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ ๔๑ ที่ให้ความอนุเคราะห์พล ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครุภัณฑ์ และ เครื่องมือแพทย์ จากตึกอายุกรรม ๖,๗ ไปยังตึก ๒๙๘/๒ ชั้น ๓,๔ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และขอบคุณทุกความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่ร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

     
 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณ ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ ๔๑ ที่ให้ความอนุเคราะห์พล ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครุภัณฑ์ และ เครื่องมือแพทย์ จากตึกอายุกรรม ๖,๗ ไปยังตึก ๒๙๘/๒ ชั้น ๓,๔ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และขอบคุณทุกความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่ร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  
SlideShow