รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "โรคหัวใจและหลอดเลือด เครือข่ายนครศรีธรรมราช" ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจให้ครอบคลุมในการเข้าถึงบริการให้รวดเร็ว ตั้งแต่ระดับชุมชน รพช.และรพศ. และทางโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาเปิดห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยขยายหลอดเลือดหัวใจ บริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด สามารถดูแลเครือข่ายแบบครบวงจรลดอัตราการส่งต่อ ลดการรอคอยและการเข้ารักษาซ้ำ ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส

     
 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ "โรคหัวใจและหลอดเลือด เครือข่ายนครศรีธรรมราช" ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจให้ครอบคลุมในการเข้าถึงบริการให้รวดเร็ว ตั้งแต่ระดับชุมชน รพช.และรพศ. และทางโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาเปิดห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยขยายหลอดเลือดหัวใจ บริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด สามารถดูแลเครือข่ายแบบครบวงจรลดอัตราการส่งต่อ ลดการรอคอยและการเข้ารักษาซ้ำ ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส  
SlideShow