รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ ครอบครัวคุณรุ่งโรจน์ แซ่อึ่ง(ศุภกิตติวงศ์) บริจาคพัดลมให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อให้กับหอผู้ป่วย โดยแพทย์หญิงจันทร์จิรา ก๋งอุบล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นตัวแทน รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้คะ ( ๔ ธันวาคม 2561 )

     
 
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ ครอบครัวคุณรุ่งโรจน์ แซ่อึ่ง(ศุภกิตติวงศ์) บริจาคพัดลมให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อให้กับหอผู้ป่วย โดยแพทย์หญิงจันทร์จิรา ก๋งอุบล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นตัวแทน รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้คะ ( ๔ ธันวาคม 2561 )   
SlideShow