รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และครอบครัว ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นสาธารณะประกอบกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 โดยร่วมมือกันทำความสะอาดรั้วและทาสีรั้วบริเวณด้านหลังโรงพยาบาล

     
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และครอบครัว ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นสาธารณะประกอบกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 โดยร่วมมือกันทำความสะอาดรั้วและทาสีรั้วบริเวณด้านหลังโรงพยาบาล  
SlideShow