ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560...วันจันทร์ 15 ม.ค. 2561

 สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิคหมอครอบครัว จัดอบรมหลักสูตร เวชศาสตร์ครอบครัว...วันพฤหัสบดี 28 ธ.ค. 2560

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม...วันจันทร์ 25 ธ.ค. 2560

 สำนักงานมูลนิธิอุทัย สุดสุข ขอเชิญร่วมโครงการสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย สัญจร และใช้สถานที่จัดอบรม...วันจันทร์ 25 ธ.ค. 2560

 งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560...วันศุกร์ 15 ธ.ค. 2560

 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหลายหลักสูตร...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดกลุ่มสาขาวิชา พ.ศ.2560...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการลงในร้อยเอ็ดเวชสาร...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรม...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. พบกับการเสวนาเหลียวหลัง แลหน้า จากวังเจ้าฟ้า สู่...โรงพยาบาลมหา...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท...วันพุธ 22 พ.ย. 2560

 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท...วันพุธ 22 พ.ย. 2560


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th