ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ...วันศุกร์ 23 ก.พ. 2561

 ประกาศราคากลางยา Atorvastatin tab 40 mg จำนวน 660 x 30 tab...วันศุกร์ 23 ก.พ. 2561

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า300mA 1เครื่อง...วันพฤหัสบดี 22 ก.พ. 2561

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน1เครื่อง...วันพฤหัสบดี 22 ก.พ. 2561

 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (spirometer) จำนวน 1 เครื่อง...วันพฤหัสบดี 22 ก.พ. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...วันพฤหัสบดี 22 ก.พ. 2561

 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การเเพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด ...วันพฤหัสบดี 22 ก.พ. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องมือเจาะกะโหลกความเร็วสูง (High speed Drill) จำนวน 1ชุด ...วันพฤหัสบดี 22 ก.พ. 2561

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องมือเจาะกะโหลกความเร็วสูง จำนวน 1ชุด...วันพฤหัสบดี 22 ก.พ. 2561

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์การเเพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...วันพุธ 21 ก.พ. 2561

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันพุธ 21 ก.พ. 2561

 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ...วันพุธ 21 ก.พ. 2561

 ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันพุธ 21 ก.พ. 2561

 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...วันอังคาร 20 ก.พ. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบเร่งด่วน จำนวน 1 เครื่อง...วันอังคาร 20 ก.พ. 2561


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th