ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น จำนวน ๒๔ ตู้...วันอังคาร 21 ส.ค. 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 1 TON/HR จำนวน 1 เครื่อง...วันจันทร์ 20 ส.ค. 2561

 ประกาศราคากลางยา palbociclib 125 mg จำนวน 1x21 cap...วันจันทร์ 20 ส.ค. 2561

 ประกาศราคากลางยา Sitagliptin ๕๐ mg + Metformin ๕๐๐ mg จำนวน ๓๐๐ x ๕๖ tab...วันจันทร์ 20 ส.ค. 2561

 ประกาศราคากลางยา Epoetin alfa 8000 iu จำนวน 200 syringe...วันจันทร์ 20 ส.ค. 2561

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,1...วันพฤหัสบดี 16 ส.ค. 2561

 ประกาศราคากลางซื้อชุดคอล์ยร้อย ขนาด 180,000 BTU จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...วันพฤหัสบดี 16 ส.ค. 2561

 ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดทดสอบหาปริมาณเลือดในอุจจาระ (FIT test) ...วันพุธ 15 ส.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องขัดพื้นรองเท้าพร้อมเครื่องดูด จำนวน ๑ เครื่อง...วันพุธ 15 ส.ค. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ...วันอังคาร 14 ส.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดอ่านและแปลผลภาพถ่ายทางการแพทย์สำหรับรังสีแพทย์ฯ...วันอังคาร 14 ส.ค. 2561

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ...วันอังคาร 14 ส.ค. 2561

 ประกาศราคากลางยา Alfuzosin HCl SR tab 10 mg จำนวน 700x30 tab ...วันอังคาร 14 ส.ค. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกซิเจนเหลว จำนวน 740,689 ลูกบาศก์เมตร...วันศุกร์ 10 ส.ค. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นเก็บศพ ขนาด 4 ช่อง จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคา...วันศุกร์ 10 ส.ค. 2561


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th