บริการทำบัตรประจำตัวโรงพยาบาลทางโทรศัพท์ 


- ผู้ป่วยใหม่สามารถโทรศัพท์แจ้งข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำบัตรประจำตัวโรงพยาบาลทางโทรศัพท์ ได้ที่งานเวชระเบียน (ห้องบัตร) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-340250 ต่อ 1053 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ในวันราชการ (เสาร์-อาทิตย์ งดรับจองคิวตรวจล่วงหน้า)

- บริการการทำบัตรโรงพยาบาลทางไลน์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ID LINE: mnst2559


ผู้ป่วยใหม่หรือผู้ป่วยเก่า (โทรนัดล่วงหน้า)

 1.ติดต่อจุดคัดกรอง เพื่อประเมินอาการป่วย
 2.ติดต่อหน้าห้องตรวจ
					

หมายเหตุ : บริการทำบัตรทางไลน์ทุกวัน ตั้งแต่ 8.30-16.30 น. ID LINE : mnst2559 บริการทำบัตรประจำตัวโรงพยาบาลทางโทรศัพท์ ผู้ป่วยใหม่สามารถโทรศัพท์แจ้งข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำบัตรประจำตัวโรงพยาบาลได้ทางโทรศัพท์ ได้ที่งานเวชระเบียน (ห้องบัตร) ที่หมายเลข 075 - 340250 ต่อ 1053 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น.


ขั้นตอนการรับบริการตรวจผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

การติดต่อเพื่อตรวจห้องตรวจต่างๆดังนี้


ผู้ป่วยใหม่/ ผู้ป่วยเก่า (ไม่นัด)

1.ติดต่อจุดคัดกรองเบอร์ 41 เพื่อส่งตรวจห้องตรวจต่างๆ

2.ติดต่องานเวชระเบียนช่อง 1-5 เพื่อทำเวชระเบียนผู้ป่วยและบัตรประจำตัวของโรงพยาบาล โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกแบบฟอร์มการทำบัตรผู้ป่วยใหม่
( ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำบัตรผู้ป่วยใหม่ ) รับใบสรุปค่าใช้จ่ายยื่นที่หน้าห้องตรวจ

*สำหรับผู้ป่วยเก่า ยื่นบัตรประจำตัวโรงพยาบาลเพื่อค้นเวชระเบียนผู้ป่วยและรับใบสรุปค่าใช้จ่าย*

3.ติดต่อหน้าห้องตรวจพร้อมยื่นใบสรุปค่าใช้จ่าย


ผู้ป่วยเก่ามีบัตรนัด

 1.รับบัตรคิวที่หน้าห้องตรวจ
 2.ไปตรวจเลือดและเอ็กเรย์ (ถ้ามี)
 3.ติดต่อการเงินผู้ป่วยนอกเพื่อชำระเงิน (กรณีชำระเงิน)
 4.ติดต่อที่หน้าห้องตรวจตามเวลาที่ออกผล
    * ผลเลือดใช้เวลารอผลประมาณ 2 ชม.
    * เอ็กเรย์ใช้เวลารอผลประมาณ 30 นาที   

					

ID LINE: mnst2559


หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานเวชระเบียน โทร. 075-340250 ต่อ 4102

คลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ


    สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 2 วันถึง 1 เดือน ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ในวันเวลาราชการ ติดต่อด้วยตนเองหรืองทางโทรศัพท์ 075-340250 ได้ที่คลินิกที่ท่านต้องการนัดตรวจ  (คลิกที่นี่)