การแก้ปัญหาสั่งพิมพ์งานไม่ได้

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นกรณีไม่สามารถสั่งปริ้นงานได้

วิธีที่ 1
ทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการแชร์ปริ้นเตอร์เอาไว้ หรือเครื่องที่เกิดปัญหาไม่สามารถสั่งปริ้นได้

วิธีที่ 2
1. คลิ๊กขวาที่ไอคอน window

2. กดเลือกหัวข้อ Computer Management

3. เมื่อเข้าหน้าต่างของ Computer Management แล้วกดเลือกหัวข้อ Services and Applications

4. จากนั้นกดดับเบิ้ลคลิกเลือกหัวข้อ Services

5. เมื่อเข้ามาสู่หน้าต่างของ Services แล้วให้เลื่อนหาไฟล์ที่ชื่อ Print Spooler

6.จากนั้นแล้วคลิ๊กขวาที่ไฟล์ Print Spooler แล้วเลือก Restart

7. จากนั้นกลับไปทดสอบโดยการสั่งพิมพ์งาน เพื่อทดสอบว่าสามารถสั่งพิมพ์งานได้ปกติหรือไม่

แชร์บทความ / ข่าวสาร