เข้า windows XP ไม่ต้องรอนาน

โดยปกติเมื่อเปิดเครื่องเข้า winxp จะนานประมาณ 30 วินาที อาจช้าจนเกินไป
คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้นโดย

  • ไปที่ start > run หรือ กดปุ่ม start+R บนคีย์บอร์ด จากนั้นพิมพ์ cmd
  • มันจะขึ้นมาเป็น Dos พร้อม พิมพ์ bootcfg /timeout 5
  • กด Enter

เข้า windows XP ใหม่

แชร์บทความ / ข่าวสาร