การเข้าหัวสาย Lan RJ45

การใช้งานสาย Through
เช่น จาก Swith ไปยัง computer หรือจาก router ไปยัง Swith ให้เชื่อมต่อแบบ EIA/TIA 568B (สาย Through) ทั้งสองข้างหัวท้าย


การใช้งานสาย Cross 
เช่น จาก Swith ไปยัง Swith , จาก computer ไปยัง computer , จาก router (ethernet) ไปยัง computer 
การเข้าสายโดยข้างหนึ่งเป็นแบบ EIA/TIA 568B (สาย Through) และอีกข้างเป็น EIA/TIA 568A (สาย Cross)

อ้างอิงที่มา
https://sites.google.com/site/saynamweb/rj45

แชร์บทความ / ข่าวสาร