เทคนิคการค้นหาใน Google ให้เจอไวขึ้น

รวมเทคนิคการค้นหาใน Google ให้เจอไวขึ้น

สำหรับคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ หรือคนที่ใช้ Google เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ บางครั้งการค้นหาข้อมูลให้ตรงกับความต้องการนั้น เปฺ็นสิ่งที่ใช้เวลาที่ค่อนข้างนาน ดังนั้นบทความนี้ขอแนะนำเทคนิควิธีการ ค้นหาข้อมูลใน Google ให้เจอข้อมูลที่ต้องการไวขึ้น

1.ใช้เครื่องหมาย + ช่วยค้นหาไว

ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์+อุปกรณ์

2.ใช้เครื่องหมาย – เพื่อตัดบางค้นหาที่ไม่ต้องการ

ใช้สำหรับเวลาอยากค้นหาบางสิ่ง แต่เวลาพิมพ์ค้นหาไปคำนั้นอาจจะกว้างมากหรือกำกวม ทำให้มีผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการรู้ขึ้นมา เช่น อยากหาชานมไข่มุก ผลค้นหาก็จะเจอชานมไข่มุกขึ้นมามากมาย แต่ถ้าเราอยากรู้สูตรอื่นๆที่ไม่มีไข่มุก ก็ให้พิมพ์ว่า ชานม -ไข่มุก กดเสิร์ชแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเจอสูตรอื่นๆ มาแทนชานมไข่มุก เพราะเครื่องหมาย – ไว้ใช้ลบในสิ่งที่ไม่อยากให้ปรากฎตอนค้นหานั้นเอง

3.ใช้เครื่องหมาย ” ” เน้นคำที่ต้องการค้นหา

แต่บางทีเราอยากให้ผลลัพธ์การเสิร์ช ขึ้นมาเฉพาะสิ่งที่ต้องการค้นหาเท่านั้น เช่น จะหาข้อมูลเกี่ยวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ว่า “โปรแกรม” คอมพิวเตอร์ เพื่อเน้นคำว่าโปรแกรม

4.ใช้ OR เพื่อรวมและแสดงการค้นหาสำหรับหลายคำ 

หากต้องการรวมผลการค้นหาของแต่ละคำ ค้นหา 2 เรื่องพร้อมกัน ซึ่งเป็นการสั่งให้ Google ค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเพียงแค่พิมพ์ OR ไประหว่างคำที่ค้นหาในเครื่องหมายคำพูดโดยให้พิมพ์ตัวอักษรใหญ่เท่านั้นคือ OR เช่น dog OR cat OR bird

อ้างอิงที่มา
https://www.mangozero.com/4-tips-use-google-search-efficiently/

https://graphicbuffet.co.th/10-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-search/

แชร์บทความ / ข่าวสาร